Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prywatność

 Dlatego wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Państwa dane osobowe.

 • Administrator danych osobowych jest KUPSA COATINGS SP. Z O.O. ul. Nowa 4, 84-123 Rekowo Górne

II. Dane osobowe

 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu malexim.pl. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 • Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 • Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 • Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Portalu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności a także firmy posiadające prezentację na Portalu kupsa.pl
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 • Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 • Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
 • Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  – korzystania z usługi formularza kontaktowego w kupsa.pl w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.
 • Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
  – email
  – telefon

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

III. Mechanizm cookies

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
  • prawidłowego działania Portalu,
  • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
  • zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
  • marketingowych,
  • statystycznych,
 • Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.
 • Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:

Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

IV. Dane zawarte w logach systemowych

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Administrator

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne

Administrator będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu. Administrator na podstawie powiązanej z numerem IP lokalizacji będzie optymalizował treść Portalu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Standardy

Szybki i efektywny serwis laboratorium R&D

NASZE STANDARDY

Kupsa Coatings wspiera placówki medyczne oraz lokalne inicjatywy pomocowe środowiska biznesowego.
W swojej działalności kierujemy się społeczną odpowiedzialnością biznesu. 

JAKOŚĆ I SERWIS

Jesteśmy ekspertami w zakresie produktów i technologii ochrony oraz wykończania drewna, a także powierzchni drewnopochodnych. Jako część Grupy Chemicznej Kupsa posiadamy odpowiednie zaplecze, by wytwarzać produkty i rozwiązania systemowe przy wykorzystaniu własnych technologii oraz komponentów. Naszym nadrzędnym celem jest dostosowanie wyrobu do indywidualnych oczekiwań Klienta. Dlatego nieustannie od 50 lat doskonalimy proces produkcyjny. Skupiamy się też na ciągłym inwestowaniu w badania i w wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz technologiczną. Natomiast permanentne ulepszanie procedur w zakresie obsługi Klienta podnosi jakość świadczonych usług, a ponadto pozwala na realizowanie coraz bardziej złożonych zadań logistycznych, jak również technologicznych.

Polska i Europa Środkowa są wyjątkowym rynkiem ze względu na potencjał, wysokie wymagania odbiorców przemysłowych oraz najnowocześniejsze technologie aplikacji. Zespół Kupsa Coatings w Polsce doskonale rozumie, że każdy ewentualny problem jakościowy dotyczący produktów dostarczanych do Klientów musi być bardzo szybko rozwiązany. Dlatego tak bardzo angażujemy się w pomoc i wsparcie dla naszych odbiorców w każdej sytuacji – także wtedy gdy ich problem nie dotyczy dostarczanych przez nas lakierów i jest związany z innym elementem ciągu technologicznego.

Naszym nadrzędnym celem jest dostosowanie wyrobu do indywidualnych oczekiwań Klienta.

Nasze standardy gwarantują najwyższą, powtarzalną jakość oferowanych wyrobów i rozwiązań poprzez sumienną kontrolę w trakcie całego procesu produkcyjnego oraz zastosowania najlepszych technologii i komponentów. Dlatego należymy do grona najlepszych specjalistów w branżach, które obsługujemy.

CERTYFIKATY JAKOŚCI

Dzięki holistycznej wiedzy naszych technologów potrafimy skutecznie pomóc w większości trudnych i bardzo trudnych sytuacji. Wspieranie Klientów w rozwiązywaniu ich problemów to ważny element naszego serwisu. Dlatego wypracowaliśmy łatwą i krótką ścieżkę komunikacji z technologami odpowiedzialnymi za produkty i ich formuły. Nasze standardy Systemu Zarządzania Jakością potwierdzają od 1998 ceryfikat AENOR i IQNet zgodnie z normą ISO 9001:2000. 

CERTYFIKATY PRODUKTÓW

W związku ze specyficznymi wymaganiami niektórych branż oraz na potrzeby Klientów posiadamy certyfikaty gwarantujące jakość różnych gam naszych produktów. Certyfikaty te nadane zostały przez niezależne laboratoria cieszące się renomą zarówno w branży meblarskiej, stolarskiej jak i w branży obróbek powierzchniowych. Nowe produkty i systemy lakierowych produktów przemysłowych opracowywanych dla Klientów stosujących technologie wodorozcieńczalne, UV i poliuretanowe w rozmaitych konfiguracjach są dokładnie kontrolowane w dwóch etapach Quality Control. Problemy z produktami – jeśli się zdarzają, dotyczą mniej niż 0,4% produktów dostarczanych do klientów na całym świecie.

 • LAZURY ZEWNĘTRZNE I W0DOROZCIEŃCZALNE

Nasze produkty AKUATRON i AKUAFIS otrzymały znak jakości Instytutu Badań Technologicznych CIDEMCO.

 • PRODUKTY OGNIOOCHRONNE

Produkty te przeszły pomyslnie testy ogniotrwałe i są zgodne z normą UNE 23721:90.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jako KUPSA Coatings w Polsce staramy się w swojej działalności technicznej i biznesowej przestrzegać zasad odpowiedzialności za środowisko.

Od wielu lat w wielu regionach Europy, Grupa zajmuje się sadzeniem drzew, wspieraniem lokalnych inicjatyw podejmowanych w celu ochrony przyrody.

Przede wszystkim jednak Grupa KUPSA udoskonala własną technologię produkcji lakierów oraz kieruje swoje strategiczne cele w obszary nowoczesnych, bezemisyjnych systemów lakierowych nowej generacji.

Właściwym przykładem są tu najnowocześniejsze formulacje lakierów wodorozcieńczalnych, opracowywanych dla całej Grupy KUPSA przez laboratorium KUPSA  Coatings w Polsce. 

Zastosowanie wodorozcieńczalnych przemysłowych systemów lakierów z KUPSA Polska pozwala na wdrożenie pozytywnych ekologicznych trendów jakościowych u każdego użytkownika.

Zero emisji, zero zanieczyszczeń, zero problemów dla pracowników, zero problemów dla sąsiadów, zero problemów dla Przyrody. 

100 % KORZYŚCI I KOMFORTU

 Dbajmy o środowisko razem!

Kontynuuj czytanie

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej siedziby.

Formularz Kontaktowy

KUPSA
Coatings Sp. z o.o.

 • Email:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Tel.

  +48 500 412 655

 • Tel.

  +48 58 742 94 95

Sprzedaż/ Biuro
Obsługi Klienta

 • Email:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Kom.

  +48 515 135 688

 • Tel.

  +48 58 742 94 95

 • Tel.

  +48 58 742 94 96

Godziny
Pracy

Pon. - Pt.

8:00 - 16:00


Ul. Nowa 4, 84-123 Rekowo Górne, POLSKA


Biuro Obsługi Klienta skieruje Państwa do odpowiedniego Doradcy lub Technologa

Kupsa Coatings Sp. z o.o.

ul.Nowa 4, 84-123 Rekowo Górne, Polska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+48 (58) 742 94 95

54.6371,18.344

Kontynuuj czytanie

Serwis

video film i dodac do historii 2019 We love what we do.
It’s our passion. Flex podejmujemy wyzwania roawiązujemy problemy

Andrew F. Richard

Founder

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jack B. Corvin

Founder

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

We Have Many Years of Experience in the Field

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 • 2008

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
 • 2010

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
 • 2012

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
 • 2014

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
 • 2016

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
 • 2019

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Quality runs through the entire workshop, from every carpenter to each tool.

Jack B. Corvin

Our Carpenters Only Work with Well Selected Tools

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Our Philosophy

01

Modern and Timeless Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing.
02

Sustainable Wood Stock

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem.
03

Quality in All Aspects

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
04

Support of Regional Distributors

Ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum stet clita

Kontynuuj czytanie

jak pracujemy

Praktyka i Doświadczenie

nasze działania

Casa Marina

Home, Interior

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Melt Headquarters

Office, Social, Interior

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliqu ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Waiting Room

Health, Office

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est labor. Lorem ipsum dolor sit amet.

Shades of black

Home, Interior

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Café Bonsai

Restaurant, Decoration

Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla.

Clapton House

Home, Office, Seating

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Ut enim ad minim veniam.

See more

Related products

 • Soft energy lighting

 • Watson chair

 • Kitchen chair

Kontynuuj czytanie

Więcej artykułów…

Polska

KUPSA COATING SP.Z.O.O.
Nowa 4
84-123 Rekowo Górne
Tel.: +48 58 742 94 95
Fax: +48 58 742 94 96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.kupsa.pl

Hiszpania

KUPSA COATINGS
Aptdo. de Correos 1081.
26080 Logroño (La Rioja)
Tel.: +34 945 622 222
Fax: +34 945 622 228
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.kupsa.es

Fabryka:
Ctra. N-111 Logroño - Pamplona Km. 2,3.
01320 Oyón (Alava) España

Meksyk

KUPSA COATINGS KUPSA COATINGS MÉXICO S de RL de C.V.
Helio 413
Col. Rincon del Poniente (Parque 300)
66368 Santa Catarina, Nuevo León
Tel.: + 52 8125581105
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Indie

KUPSA COATINGS PVT.LTD.
Gat No.- 107, House No- 259
At Post Parandwadi, Dhamane RD,
Taluka-Maval,
District-Pune, 410506
Tel.: +91 96899 09844 / +91 91122 86586
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.